ที่พัก - Accommodation

ที่พัก-Accommodation, บ้านช้างเชียงใหม่เป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ในอ.แม่วางในหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและอุทยานแห่งชาติในบริเวณใกล้เคียง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดสรรพื่นที่ ที่อยู่อาศัยให้ช้าง เพื่อให้ช้างได้กลับมาอยู่กับธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการทารุณกรรมช้างเพื่อใช้ช้างในการขี้ช้างหรือแสดงช้าง เราได้พูดคุยกับผู้ดูแลช้าง (Mahout) และเชิญพวกเขาเข้าร่วมโครงการของเราซึ้งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆกลุ่ม ผู้ดูแลและเจ้าของช้างทุกคนที่ร่วมโครงการเห็นพ้องกันว่าจะเอาแหย่งนั่งขี้ช้างออก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับสวัสดิภาพของช้างที่นี่ ไม่มีการขี่ช้างแต่ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ เราพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับช้าง ผู้ดูแลช้าง ผู้เป็นเจ้าของช้างและร่วมไปถึงชุมชนที่นี่

ดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยกับการขี่ช้างและการแสดงช้าง ในทางตรงกันข้ามผู้มาเยี่ยมโครงการของเราสามารถสังเกตพฤติกรรมช้าง, ถ่ายรูปให้อาหารช้าง,ช่วยดูแลช้างอย่างใกล้ชิดในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ

เรามุ่งมั่นที่จะให้ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับช้าง โดยให้พวกเขามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้ความรักและพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยสำหรับพวกเขาที่จะเดินเตร่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

นอกจากนี้เรายังสร้างความไว้วางใจและความรักระหว่างช้างกับมนุษย์ด้วยการแสดงความรัก ความเคารพและการดูแลในแบบต่างๆ เราให้อาหารเพียงพอสำหรับพวกเขาในแต่ละวัน นอกจากนี้เรายังปลูกกล้วย ข้าวโพด หญ้า อ้อย ฯลฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับช้างที่นี้ เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้เกิดความสมดุล ให้ผู้มาเยี่ยมโครงการของเราได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่าและแบ่งปันความรักของเรากับช้าง ผู้ดูแลช้าง สิ่งแวดล้อมและชุมชนของเรา

Showing all 3 results

Showing all 3 results